Consilier școlar

Materiale diverse

 

Tinerii de astăzi trăiesc într-o perioadă solicitantă, într-o societate tot mai diversă, cu tehnologii noi şi cu oportunităţi extinse. Pentru a ne asigura că aceştia sunt pregătiţi pentru a deveni următoarea generație de părinți, lideri și cetățeni, fiecare elev are nevoie de sprijin, de orientare, precum și de oportunități pe parcursul dezvoltării. Elevii se confruntă cu provocări unice și diverse, atât  în plan personal cât și comportamental iar toate acestea au impact asupra rezultatelor şcolare.

Nevoile de dezvoltare ale elevilor de gimnaziu

Gimnaziul este un moment al provocărilor pentru elevi, părinții și profesorii lor. În timpul acestei treceri de la copilărie la adolescență, el evii de gimnaziu sunt caracterizaţi de nevoia de a explora o varietate de interese, conectând învățarea în sala de clasă cu punerea ei în practică în viață și mai târziu la locul de muncă.Tot în acest segment de vârstă se observă un consum mare de energie asociat cu o oboseală frecventă, ca urmare a creșterii rapide , o căutare a identităţii personale (pentru că ei se îndreaptă mai frecvent către colegi, mai degrabă decât către părinți pentru idei și afirmare),o sensibilitate extremă la comentariile altora  și nevoia de prieteni care să le ofere confort, înțelegere și aprobare.

Cum facem faţă provocării?

Consilierul şcolar este un profesionist cu o perspectivă amplă, care înțelege și răspunde la provocările reprezentate de către populația şcolară diversă de astăzi. Consilierii de la gimnaziu nu funcționează în mod izolat, ci  sunt parte integrantă a programului educațional. Ei asigură o abordare proactivă care angajează toate părțile interesate în furnizarea de programe și servicii, pentru a ajuta elevii să atingă succesul în școală. Consilierii școlari se aliniază cu misiunea școlii de a sprijini realizarea şcolara a tuturor elevilor, pentru a se pregăti pentru lumea în continuă schimbare a acestui secol.      Această misiune este realizată prin proiectarea, dezvoltarea, implementarea și evaluarea unor programe cuprinzătoare de dezvoltare și consiliere școlară sistematică.

Consilierul  pune în aplicare programul de consiliere prin oferirea de:

Curriculum Orientare școlară

 • Sprijin în dezvoltarea competenţelor şcolare

Sistematizarea aptitudinilor de organizare

 • Educația în înțelegerea sinelui şi a celorlalţi
 • Strategiile de coping
 • Relațiile cu semenii și abilități sociale eficiente
 • Comunicare, rezolvarea problemelor,  luarea deciziilor și soluționarea conflictelor
 • educație împotriva abuzului  de substanțe
 • conștientizarea multiculturalităţii şi a diversităţii

Planificare individuală

 • Stabilirea scopurilor /luarea deciziilor
 • Planificarea şcolară
 • Planificarea carierei
 • Educația pentru înțelegerea de sine, inclusiv punctele forte și punctele slabe

Tipuri de consiliere:

 • Consiliere individuală și de microgrup
 • Plan de  intervenție în caz  de criză
 • Consultare / colaborare
 • Recomandări

Consilierii colaborează cu:

Părinți

 • lectorate
 • consiliere individuală
 • testare psihologică a copilului
 • şedinte cu părinţii

Profesorii

 • dezvoltarea portofoliului carierei
 • asistenţă în elaborarea planurilor de tratare diferenţiată a elevilor
 • activități de orientare la clasă cu privire la competențele de studiu, dezvoltarea carierei,etc
 • evaluarea stilului de învățare și educație pentru a ajuta elevii să reușească din punct de vedere şcolar
 • identificarea elevilor cu risc de eşec şi abandon şcolar și punerea în aplicare a unor programe de ameliorare şi intervenție
 • medierea relaţiei părinte-cadru didactic

Manageri

 • gestionarea conflictelor din şcoală
 • planurile de gestionare a comportamentelor inadecvate
 • evaluarea nevoilor şcolii

De ce consilier la gimnaziu?

Elevii de gimnaziu sunt caracterizaţi de creșterea fizică rapidă, curiozitatea despre lumea lor și dezvoltarea pronunţată a identităţii de sine. Printr-un program de dezvoltare şi consiliere școlară, consilierii lucrează în echipă cu personalul școlii, cu părinții și comunitatea pentru a crea un climat  şi o atmosfera de susţinere prin care tinerii adolescenti pot atinge succesul şcolar. Consilierii de la gimnaziu îmbunătățesc procesul de învățare și promovează realizarea şcolară. Programele de consiliere școlară sunt esențiale pentru elevi pentru a atinge o dezvoltare personală optimă, pentru a dobândi competențe sociale pozitive și valori, pentru a stabili obiective adecvate de carieră și  a realiza întregul potențial scolar.