Misiunea / viziunea școlii

VIZIUNE

Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață. (SENECA)

În viziunea școlii noastre, procesul instructiv-educativ trebuie să satisfacă cerințele învățământului modern european, să ofere elevilor noștri servicii educaționale de calitate, care să atingă indicatorii și standardele de referință impuse de normele calității. Ne propunem ca, prin calitatea serviciilor, să satisfacem încrederea publică și să ne afirmăm ca un bun public, să contribuim la dezvoltarea personală a elevilor noștri, prin formarea capacităților cognitive și prin însușirea de către aceștia a valorilor civice, morale și estetice.

Concepem școala ca o instituție capabilă să aplice principiile și direcțiilor reformei, să se integreze în normele europene și naționale, deschisă către comunitate, care susține dezvoltarea și  ca o instituție care valorizează diversitatea și diferențele elevilor noștri, ca o școală incluzivă, în care să se facă o educație incluzivă, facilitând accesul și participarea la procesul, atât de complex, instructiv-educativ  în care sunt cuprinși toți actorii educaționali și toți factorii interesați

Școala îțideschideporțile,tu pășește cu încredere!

MISIUNE

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești, ce cuprinde nivel gimnazial, primar și preșcolar, își asumă rolul de susținător și catalizator în dezvoltarea aptitudinilor fiecărui copil, pentru a fi capabil să-și construiască viitorul și să se adapteze unei societăți moderne și dinamice.

Strategia noastră este centrată pe dezvoltarea personală, oferind șanse egale tuturor copiilor, pe activitatea în echipă, promovând toleranța, respectul, comunicarea, creativitatea, inovarea și utilizarea tehnologiei digitale.

Școala noastră are porțile deschise pentru toți cei care vor să cunoască, să învețe, să înțeleagă, să se formeze și să se împlinească, oferind șanse egale, prin servicii educaționale de calitate.