Ținte strategice

 

I - Asigurarea calității educației prin aplicarea noilor reglementări legislative și prin corelarea politicilor educaționale cu acțiunile promovate la nivel european

II - Egalitatea de șanse pentru toți elevii și preșcolarii

III - Formareacontinuă a managerilor și a personalului didactic în concordanță cu previziunile de evoluție a cadrului legislativ și a politicilor educaționale

IV - Diversificarea și dezvoltarea ofertei educaționale curriculare și extracurriculare pentru eficientizarea procesului de învățământ, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale părinților

V - Implicarea, responsabilizarea și antrenarea factorilor din mediul comunitar în procesul complex al derulării activităților școlare și extrașcolare, al proiectelor și programelor educative

VI - Dezvoltarea  unei  strategii  de  promovare  a  imaginii  Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” Comănești