Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești

Situația privind procentul de vaccinare a salariaților, pe structuri, se prezintă în felul următor:

 • Școala Gimnazială „LIVIU REBREANU” Comănești - procent vaccinați: 64,06% (41 din 64) - prezență fizică
 • Școala Gimnazială Nr. 4 - procent vaccinați: 65,38% ( 17 din 26) - prezență fizică
 • Grădinița cu Program Prelungit „DUMBRAVA MINUNATĂ” Comănești - procent vaccinați: 60,71% (17 din 28) - prezență fizică

„REEDU - Activarea tinerilor NEETs”

Perioada de desfășurare: 2.03.2021 – 31.12.2023

 

Inspectoratul Școlar Județean Bacău a demarat implementarea proiectului „REEDU - Activarea tinerilor NEETs” împreună cu HRS și Asociația "PARTNET – Parteneriat pentru dezvoltare durabilă".

Scopul acestui proiect este acela de a contribui la creșterea nivelului de implicare a tinerilor la viața comunității prin dezvoltarea lor, prin creșterea accesului la servicii durabile si de înaltă calitate, cu accent pe incluziunea socială și combaterea sărăciei,

Intervențiile planificate in cadrul proiectului urmaresc actiuni de sprijin axate pe creșterea accesului la măsuri de educație pentru tinerii NEETs șomeri care au abandonat cursurile învățământului primar și/sau gimnazial înainte de finalizarea acestuia. Aceste actiuni se referă la susținerea educațională, psihologică, socială a celor care își doresc o viață mai bună, etc.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-24 de ani înregistrati la SPO (Serviciul public de ocupare), care se reîntorc în educație, prin includerea unui număr de 382 de NEETs în programe “A doua șansă”, precum și prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța menținerii în școală a elevilor și a reducerii părăsirii timpurii a școlii.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1 - Creșterea gradului de conștientizare a 450 de persoane cu privire la facilitățile și beneficiile participării la programul ,,A Doua Șansă’’, beneficiile reîntoarcerii în sistemul de educație și formare pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie

OS 2 - Creșterea gradului de întoarcere/reîntoarcere în sistemul educațional a 382 tineri NEETs șomeri prin participarea acestora la servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții

OS 3 - Integrarea/reintegrarea în sistemul educațional a 382 tineri NEETs șomeri prin participarea la programe „A Doua Șansă’’

OS 4 - 39 tineri NEETs șomeri care obțin certificat de calificare profesională de nivel 3 ca urmare a participării acestora la stagii de pregatire practică

OS 5 - Stimularea participării în cadrul programului “A Doua Șansă” prin acordarea de măsuri de sprijin financiar (subvenții) pentru 382 tineri NEETs

Principiile orizontale respectate în cadrul proiectului:

 • Egalitate de gen
 • Nediscriminarea
 • Accesibilitatea persoanelor cu dizabilități
 • Schimbări demografice

Dezvoltarea durabila, dezvoltarea care urmarește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi, este asigurată prin:

 • Respectarea mediului înconjurător
 • Protecția biodiversității
 • Utilizarea eficientă a resurselor
 • Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
 • Reziliența la dezastre

Membrii grupului țintă sunt tineri care îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele condiții:

a. au domiciliul/resedința în județul Bacău;

b. sunt înregistrați la AJOFM Bacău;

c. nu au fost înscriși în sistemul de educație

d. au părăsit prematur sistemul de educație, nivelurile primar, gimnazial sau liceal inferior - clasele a IX-a , a X–a, filiera tehnologică;

e. au împlinit 16 ani;

f. au vârsta sub 24 de ani;

g. nu repetă nivelurile de școlarizare absolvite deja în cadrul proiectelor din apelurile „Școala pentru toți”.

 

Pentru informatii suplimentare vă rugam să ne contactați la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Mult succes!