Planificarea şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii elevilor

planificarea şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii elevilor

DIN CICLUL PRIMAR SI GIMNAZIAL

AN ȘCOLAR 2017-2018

 

 

Nr. crt.

Tema şedinţei

Perioada

Grup -țintă

1

„Copilul si familia moderna”

„Formarea si educarea caracterului copilului”

 

Noiembrie –Februarie-2018

Clasa Pregătitoare

Clasa a V-a

2

„Influenta mediului familial asupra activitatii scolarului”

„Atitudini pozitive si negative- la copii și la părinți”

 

Decembrie2017

 

Toți părinții- grup țintă părinții de la structura Șupan

3

„Drepturile si obligatiile  copilului in societate”

„Educatia ecologica in familie și școala”

 

 

Februarie -Martie2018

Clasele V-a -VIII

4.

„Factori de risc comportamental”

 

 

Martie -Aprilie2018

Clasele V-a-VIII

 

 

 

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR ŞI LECTORATELOR CU PĂRINŢII-BENEFICIARI AI PREȘCOLARILOR DE LA GRĂDINIȚA NR. 9

 ȘI „DUMBRAVA MINUNATĂ” COMĂNEȘTI

AN ŞCOLAR 2017-2018

 

 

Nr. crt.

Tema şedinţei

Perioada

Obiective

1

"Cum vorbeşte copilul meu?  - discuţii libere

 „ Recompense  pentru copilul dumneavoastră"

 

Noiembrie 2017

- să motiveze importanţa exemplului părinţilor în educarea copiilor;

- să conştientizeze importanţa unui bun exemplu;

- să înţeleagă importanţa folosirii recompenselor.

2

Concluzii asupra adaptării şi muncii copiilor la grădiniţă

Referat: „ Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională”

 

Decembrie2017

- să cunoască succesele şi insuccesele micuţilor; - să cunoască eficienţa unei educaţii bazate pe inteligenţa emoţională.

3

Activitatea independentă a copiilor

 Referat: „De ce minte copilul?"

 

Februarie 2018

- să conştientizeze importanţa stabilirii unui program adecvat vârstei lor;

- să înţeleagă importanţa şi  beneficiile unui climat familial potrivit pentru creşterea „ sănătoasă” a copilului

4.

Atitudinea în colectiv a copiilor 

Referat: „ O zi din viaţa copilului meu! „

 

Martie 2018

- să identifice caracteristici ale colectivului;

- să analizeze cât de bine îşi cunosc copiii

5

Analiza muncii copiilor

Consiliere: ” Părinţii întreabă – Educatoarea răspunde”

Aprilie 2018

- să cunoască aspectele pozitive şi negative ale autorităţii părinţilor; - să cunoască noi aspecte privind propriul copil

 

 

Prof. consilier școlar, Cristina Biagini