Hotărâri ale Consiliului de administrație 2019-2020