Oferta educațională

Şcoala  Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești şcolarizează copii, cu vârsta între 2 şi 14 ani, pentru :

 1. învățământ preşcolar: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare;
 2. învăţământ primar: clasa pregătitoare – clasa a IV-a;
 3. învăţământ gimnazial: clasele V-VIII

Pentru anul şcolar 2016-2017, conform planului de şcolarizare aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie, oferta de şcolarizare pentru clasele de început este :

 • 3 grupe mici la Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”
 • 4 clase pregătitoare;
 • 3 clase a V-a;

Pentru anul şcolar 2016-2017, dispunem de locuri libere pentru grupele/clasele care nu sunt la început de ciclu şcolar. Locurile în aceste clase se ocupă prin transfer şcolar, conform informaţiilor suplimentare oferite direct de către serviciul secretariat.

Echipa managerială  îşi propune în următorii patru ani o creştere semnificativă a prestigiului şcolii prin:

 • creşterea calităţii învăţământului prin optimizarea relaţiei şcoală – familie - societate;
 • continuarea activităţii de formare continuă a cadrelor didactice;
 • implementarea metodelor de învăţare centrate pe elev;
 • aplicarea sistemului calităţii;
 • implementarea în procesul  instructiv – educativ a strategiilor de cooperare şi interactivitate;
 • promovarea educaţiei incluzive;
 • programe de educaţie remedială;
 • formarea cadrelor didactice pentru educaţie antidiscriminatorie;
 • mediatizarea  performanţelor şi reuşitelor elevilor şi cadrelor didactice;
 • promovarea prin strategii de marketing a produselor educaţionale;
 • dezvoltarea unor programe de consiliere a elevilor, privind abilitatea lor pentru prezentarea personală, prezentarea abilităţilor şi competenţelor  de care dispun, pentru identificarea activităţilor în care se pot implica;
 • construirea unei echipe manageriale ale cărei atribuţii să fie centrate pe promovarea intereselor şcolii;
 • construirea de echipe manageriale ce vor continua elaborarea şi derularea proiectelor cu finanţare din fonduri europene şi a parteneriatelor europene şi internaţionale;
 • cunoaşterea nivelului, varietăţii şi complexităţii intereselor educaţionale ale elevilor, a nivelului de aşteptare a părinţilor în raport cu oferta şcolii  şi cerinţele societăţii;
 • abilitarea cadrelor didactice privind prezentarea unei oferte educative pentru petrecerea timpului liber al elevilor;
 • formarea simţului moral şi a gustului estetic, a receptării cu discernământ a frumosului ;
 • implementarea unor strategii pentru realizarea optimă a unor activităţi ce urmăresc valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale;
 • optimizarea nivelului cultural al elevilor din ciclul peşcolar, primar şi gimnazial;
 • stimularea creativităţii şi cultivarea interesului pentru limba română prin activităţi extracurriculare şi opţionale ;
 • implicarea elevilor în activităţi extracurriculare care să contribuie la formarea lor umană, socială şi civică;
 • implementarea unor strategii care să conducă la realizarea optimă a unor activităţi prin care se formează valori umane, se creează convingeri estetice, se cultivă trăsăturile educaţiei patriotice şi umaniste.

Şcoala  Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești are o ofertă educaţională diversificată şi de calitate care să asigure atingerea standardelor de învăţare şi promovare a valorilor europene într-un climat de siguranţă fizică şi psihică. Concepem şcoala ca o instituţie capabilă să aplice principiile şi direcţiilor reformei, să se integreze în normele europene şi naţionale, deschisă către comunitate, care susţine dezvoltarea şi  ca o instituţie care valorizează diversitatea şi diferenţele elevilor noştri, ca o şcoală incluzivă, în care să se facă o educaţie incluzivă, facilitând accesul şi participarea la procesul, atât de complex, instructiv-educativ  în care sunt cuprinşi toţi actorii educaţionali şi toţi factorii interesaţi

Oferta de opționale 2016-2017 se poate vedea aici.

Oferta curriculară 2016-2017 se poate vedea aici.