Înscrierea în învăţământul primar 2019

Descarcă anunțul

 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020, Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu" Comăneşti are aprobate conform planului de școlarizare 4 CLASE PREGĂTITOARE (3 clase la PJ și 1 clasă la structură).

Circumscripţia şcolară

 • str. Ciobănuş
 • str. Pieţii
 • str. Republicii, bl. 16-18, 1-13
 • str. Aleea Parcului, bl. E, F, G, H
 • str. Gheorghe Doja
 • str. Ștefan cel Mare
 • str. Mihai Viteazu
 • str. Gârlei
 • str. Speranţei
 • str. Nufărului
 • str. Nicolae Ghica
 • str. Gh. Donici
 • str. Librăriei, bl.12
 • str. Gării, bl.2
 • str. Şupanului
 • str. Muntelui
 • str. Luminii
 • str. Codrului
 • str. Costişa
 • str. Carpaţi
 • str. Șoimului
 • str. Fundătura Şoimului
 • str. Dumbravei
 • str. Trotuş
 • str. Victoriei
 • str. Crângului
 • str. Avântului
 • str. Banatului.

  EVALUARE PSIHOSOMATICĂ VA AVEA LOC ÎN ZILELE:

 • MARȚI: 9-14
 • MIERCURI:9-15
 • VINERI:9-12/15-17

 PENTRU DETALII ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE, APELAȚI CONSILIERUL ȘCOLAR , BIAGINI CRISTINA-MARIA, LA NUMĂRUL DE TELEFON, 0740973163.

 

Anunț concurs

Consiliile de administrație ale unităților școlare: Școala Gimnazială nr. 1 Livezi, Școala Gimnazială Coțofănești, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comăneștii au hotărât asocierea temporară în CENTRUL DE CONCURS – ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 1 Livezi pentru organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor catedre/ore ocupate conform art. 103 alin (1) Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016 - 2017, anexă la Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării Științifice nr. 5559/27.10.2015:

 • 1 catedră de limba rromani – maternă (19 ore) la Școala Gimnazială nr. 1 Livezi
 • 1 catedră de limba rromani – maternă (18 ore) la Școala Gimnazială Coțofănești
 • 4 ore limba rromani – maternă  la Școala Gimnazială Coțofănești
 • 1 catedră de limba rromani – maternă (18 ore) la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești
 • 10 ore limba rromani – maternă  la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești.

Înscrierea candidaților se realizează la secretariatele unităților școlare asociate în zilele de 26.10.2017, interval orar 09,00 – 14,00.

Concursul va avea loc în data de 27.10.2017 astfel:

 • interval orar 08,00 – 10,00 - susținerea inspecției la clasă
 • interval orar 11,00 – 15,00 - proba scrisă

În cazul în care la concurs nu se înscriu cadre didactice calificate, pentru cadrele didactice necalificate programul de testare va fi următorul:

 • interval orar 08,00 – 11,00 - proba scrisă
 • interval orar 12,00 – 13,00 - interviu

Documentele necesare pentru înscrierea la concurs sunt cele prevăzute în anexa 14 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017 – 2018, anexă la Ordinul Ministrului Educaţiei Năționale.