ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU” COMĂNEȘTI  anunță:

 Având în vedere:

 • Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și  criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 • H.G. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea guvernului nr. 286/2011
 • Art. 91 din Legea Educației Naționale nr 1/2011

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale aprobate prin HG nr.286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014, în cadrul instituției.

1. Denumire post – muncitor - 1 normă  pe perioada nedeterminată

 • Studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime în specialitate (instalator sau electrician) -minim 3 ani.

2. Denumire post – îngrijitor - 1 normă  pe perioada determinată

 • Studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • Vechime în specialitate - minim 3 ani.

3.      Denumire post – administrator financiar – 0,5 normă  pe perioada nedeterminată

 • Studii superioare cu diplomă de licență în contabilitate;
 • Vechime în specialitate -minim 4 ani.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 16.12.2019, ora 900 la sediul  Școlii Gimnaziale “Liviu Rebreanu” Comănești

Probe de concurs pentru postul de muncitor și îngrijitor :

 1. Selecția dosarelor-16.12.2019, ora 900;
 2. Probă practică -16.12.2019, ora 1000;
 3. Interviu -16.12.2019, ora 1200;

Probe de concurs pentru postul de administrator financiar :

 1. Selecția dosarelor -16.12.2019, ora 900;
 2. Probă scrisă -16.12.2019, ora 1000;
 3. Probă practică -16.12.2019, ora 1200;
 4. Interviu -16.12.2019, ora 1300;

 

Data limită de depunere a dosarului de concurs la secretariatul școlii: 12.12.2019

Relații suplimentare: la secretariatul unității, la doamna secretar Crăciun Maria -  Comănești, jud. Bacău, str. Speranței, nr.11, tel: 0234374270 fax 0234372040, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., website: www.scoalarebreanu.ro

I.  CONDIȚII DE OCUPARE A POSTULUI DE ADMINISTRATOR FINANCIAR:

Cetățenia română;
Studii superioare în contabilitate;
Experiență în domeniu de cel puțin 4 ani;
Program de lucru în intervalul oral 08-16;
Cunoștințe de utilizare a tehnologiei informației (operare PC, birotică).

II.  DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

 1. Cerere de înscriere
 2. Copia actului de identitate
 3. Copii ale actelor de studii (diplomă bacalaureat, diplomă licență, atestate)
 4. Copia certificatului de naștere
 5. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)
 6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)
 7. Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL
 8. Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
 9. Adeverință care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie)
 10. Curriculum vitae – model European însoțit de documente justificative

Copiile solicitate vor fi însoțite de documentele în original pentru conformitate cu originalul.

 III.  PROCEDURA DE SELECȚIE

Probe de concurs:

 1. evaluarea dosarelor;
 2. probă scrisă și probă practică;
 3. interviu.

 IV.   BIBLIOGRAFIE

 • OMFP 1792/2002 – Ordin ALOP ACTUALIZAT 2017- Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice
 • LEGEA 82/1991 – Legea contabilității
 • ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
 • LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 Legea educaţiei naţionale
 • LEGE nr.22 din 18 noiembrie 1969 rivind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste (Textul actului publicat în B.Of. nr. 132/18 noi. 1969)
 • DECRET NUMAR: 209 DIN 5 /7 /76 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste

 V.    Graficul de desfășurare a concursului și dispoziții finale:

 • Selecția dosarelor -16.12.2019, ora 900;
 • Probă scrisă -16.12.2019, ora 1000;
 • Probă practică -16.12.2019, ora 1200;
 • Interviu -16.12.2019, ora 1300;

Candidații pot contesta numai propriile lucrări de la proba scrisă;

Informațiile suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0234374270, personal la secretariatul școlii sau pe site-ul școlii.

Anunț

Sâmbătă, 05 octombrie 2019, ora 09, la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești va avea loc testarea elevilor care doresc să participe la activitățile Centrului Județean de Excelență Bacău - „PAŞI SPRE SUCCES” , în anul școlar 2019-2020.

Proiectul este avizat de Ministerul Educației Naționale și va cuprinde 16 activități de matematică și limba română pentru clasele a III-a și a IV-a.

Elevii vor fi prezenți la ora 8.30 în sălile de la etajul I, conform listelor ce vor fi afișate vineri.

Vă dorim succes!

ALĂTURI DE ELEVII NOȘTRI!!!

După ce am depășit șocul generat de vestea că elevii din lotul reprezentativ al județului Bacău pentru Olimpiada națională de biologie și doamna profesoară care îi însoțea spre Oradea (locul desfășurării olimpiadei) au avut ieri, 20 aprilie, un accident auto, toți fiind spitalizați, majoritatea operați în urma rănilor suferite, le adresăm mulțumiri cadrelor medicale din Cluj și Târgu-Mureș pentru eforturile și resursele implicate pentru a veni în sprijinul elevilor răniți.

Copiilor le dorim însănătoșire grabnică și putere să depășescă acest nedorit eveniment. Însă, mai mult, este nevoie de implicarea noastră, a tuturor, de solidaritate... De aceea, inițiem o campanie de donare de sânge și vă rugăm să acceptați a face un gest necesar în astfel de situații, alături de noi, cei din Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Chiar dacă elevii noștri, la un moment dat, nu vor mai avea nevoie de transfuzii, puteți face acest lucru pentru orice alt copil sau adult ce trece prin asemenea clipe. Astfel, mâine, dar și în zilele următoare, puteți să vă prezentați la Centrul de transfuzii Bacău pentru a împlini acest gest de solidaritate.

MULȚUMIM!!!