EVALUARE NATIONALĂ 2015

|

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU CLASELE a II-a, a IV-a și a VI-a ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015


ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015

CALENDARUL de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015

Legislatie + Modele de subiecte pentru evaluare 2, 4, 6

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015

  • 13 iunie 2015 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 15-17 iunie 2015 Înscrierea la Evaluarea Naţională
  • 22 iunie 2015 Limba şi literatura română - probă scrisă
  • 23 iunie 2015 Limba şi literatura maternă - probă scrisă
  • 24 iunie 2015 Matematica - probă scrisă
  • 26 iunie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
  • 26 iunie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
  • 27 -29 iunie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
  • 30 iunie 2015 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

Anexa 1 - Calendar evaluare nationala 2015

Anexa 2 - Metodologie evaluare nationala 2015

O R D I N evaluare 2015