Anunț concurs

|

Consiliile de administrație ale unităților școlare: Școala Gimnazială nr. 1 Livezi, Școala Gimnazială Coțofănești, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comăneștii au hotărât asocierea temporară în CENTRUL DE CONCURS – ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 1 Livezi pentru organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor catedre/ore ocupate conform art. 103 alin (1) Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016 - 2017, anexă la Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării Științifice nr. 5559/27.10.2015:

  • 1 catedră de limba rromani – maternă (19 ore) la Școala Gimnazială nr. 1 Livezi
  • 1 catedră de limba rromani – maternă (18 ore) la Școala Gimnazială Coțofănești
  • 4 ore limba rromani – maternă  la Școala Gimnazială Coțofănești
  • 1 catedră de limba rromani – maternă (18 ore) la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești
  • 10 ore limba rromani – maternă  la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești.

Înscrierea candidaților se realizează la secretariatele unităților școlare asociate în zilele de 26.10.2017, interval orar 09,00 – 14,00.

Concursul va avea loc în data de 27.10.2017 astfel:

  • interval orar 08,00 – 10,00 - susținerea inspecției la clasă
  • interval orar 11,00 – 15,00 - proba scrisă

În cazul în care la concurs nu se înscriu cadre didactice calificate, pentru cadrele didactice necalificate programul de testare va fi următorul:

  • interval orar 08,00 – 11,00 - proba scrisă
  • interval orar 12,00 – 13,00 - interviu

Documentele necesare pentru înscrierea la concurs sunt cele prevăzute în anexa 14 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017 – 2018, anexă la Ordinul Ministrului Educaţiei Năționale.